Πολιτική απορρήτου

Αυτή η ιστοθέση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Γίνεται κατανοητό πως οποιαδήποτε πληροφορία και περιεχόμενο όπως τα κείμενα, οι εικόνες και τα γραφικά που υπάρχουν στην ιστοθέση nutriproject.gr είναι αποκλειστικά και μόνο για γενικούς, ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται ούτε υπονοούνται με άλλο τρόπο, ως ιατρικές συστάσεις ή υποκαθιστούν ιατρική συμβουλευτική, θεραπεία ή διάγνωση.

Είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε πάντοτε τον γιατρό σας ή άλλο αρμόδιο φορέα υγείας για να προσδιορίσετε την αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών για τη δική σας κατάσταση ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με ιατρική σας κατάσταση, θεραπευτικό σχήμα ή άλλα ζητήματα που έχετε να διαχειριστείτε και σχετίζονται με την υγεία σας.

Είτε η πληροφόρηση έρχεται από εμάς είτε από σας, δεν είμαστε κατά νόμον υπεύθυνοι για βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο και οι οποίες επαναλαμβάνουμε ότι με κανένα τρόπο δεν αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την εργασία και τις υποδείξεις και συμβουλές του διατροφολόγου ή γιατρού σας, ή άλλων κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών του τομέα της διατροφής- υγείας.

Εάν νομίζετε ότι μπορεί να βρίσκεστε σε ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλέστε αμέσως το γιατρό σας. Δεν πρέπει να λάβει χώρα καμία ενέργεια ή αδράνεια μόνο βάσει του περιεχομένου των πληροφοριών αυτών. Ούτε θα πρέπει ποτέ να καθυστερείτε να ζητήσετε ιατρική θεραπεία ή συμβουλή λόγω των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αναγνωρίζετε επίσης ότι όλες οι ιστορίες πελατών που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά οι απόψεις τους και όποια αποτελέσματα επιτεύχθηκαν είναι αποκλειστικά ατομικά. τα αποτελέσματά σας μπορεί να διαφέρουν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θέτουμε σε υψίστου βαθμού προτεραιότητας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνομαστε με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψιν την υιοθέτηση των κατάλληλων διοικητικών και τεχνικών μέτρων.

Το Διαιτολογικό Γραφείο Nutriproject έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους.

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies [διαβάστε παρακάτω, στην αντίστοιχη ενότητα], τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Nutriproject, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από τo Nutriproject.

Ως χειριστής προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Nutriproject Team
Λεωφ. Στρατ. Παπάγου 57,
157 73 Ζωγράφου
Τηλ. 2155250235
Email: info@nutriproject.gr

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι:

Μαρία Ρίτσου
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Λεωφ. Στρατ. Παπάγου 57,
157 73 Ζωγράφου
Τηλ. 2155250235

Email: info@nutriproject.gr

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί του για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Cookies

Το Διαιτολογικό Γραφείο Nutriproject χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών εγγράφων ή αρχείων του χρήστη.

Τα cookies χρησιμοποιούνται κατ’αποκλειστικότητα μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη, για λόγους marketing ή για στατιστικούς λόγους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org αλλά και στον ιστότοπο του browser που χρησιμοποιείτε (π.χ. Chrome, Internet Explorer, Firefox)

Απενεργοποίηση της Χρήσης των Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του διαδικτυακού περιηγητή σας, αναλόγως του περιηγητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Κατά τη χρήση της ιστοθέσης του Nutriproject συλλέγονται και αποθηκεύονται σε log files του server στοιχεία όπως η IP του χρήστη, ο περιηγητής του, το λειτουργικό του σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, χρειάζονται όμως για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων.

Εγγραφή στο newsletter μας και φόρμες επικοινωνίας

Στην ιστοθέση του Nutriproject οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο newsletter μας, αλλά και να επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το όνομα, το email, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στον server μας, αλλά και σε εξωτερική υπηρεσία αποστολής newsletter, το MailChimp και ξεκινά η αποστολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών email. Σε κάθε αποστολή ο παραλήπτης δύναται να διακόψει τη λήψη επόμενων email επιλέγοντας την απεγγραφή του από το εκάστοτε newsletter.

Τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά email του Nutriproject περιέχουν tracking pixels που επιτρέπουν τη στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε αποστολής. Από το tracking pixel μπορούμε να δούμε αν κάποιο email ανοίχτηκε και σε ποια links του έγινε κλικ.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, o χρήστης πρέπει να αποκτήσει απαραιτήτως τη συγκατάθεση των γονέων πριν εγγραφεί στο newsletter.

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες της ιστοθέσης του Nutriproject.gr, ως υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης,
  • το δικαίωμα διόρθωσης,
  • το δικαίωμα διαγραφής,
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
  • το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία,
  • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή,
  • το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμούς επεξεργασίας,
  • το δικαίωμα ενημέρωσής του σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και
  • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή γραπτώς στέλνοντας το αίτημά σας στo e-mail info@nutriproject.gr 

Εξαιρείται η περίπτωση κάποια από αυτά τα δεδομένα να πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. αν έχουμε κόψει απόδειξη για κάποια υπηρεσία μας, οπότε και πρέπει να παραμείνουν τα στοιχεία τους στο λογιστικό μας πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Δεδομένα συμπεριφοράς στην ιστοθέση μας, όπως ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται, χρόνους παραμονής, από ποιες ιστοσελίδες ήρθε (referrer), συχνότητα επισκέψεων κτλ. αποθηκεύονται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του marketing του Nutriproject. Αυτά τα δεδομένα δεν ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν.

Remarking

Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοσελίδες τρίτων.

Συνεργασία με τις αρχές

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης.

Για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, μπορείτε να στέλνετε e-mail στο info@nutriproject.gr 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Διαιτολογικού Γραφείου Nutriproject προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων. Οι όροι μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή, θα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα.

Decorative Image 1 Decorative Image 2 Decorative Image 3 Decorative Image 4
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.